Integritetspolicy för Tusen Bitar AB

Välkommen till Tusen Bitar AB:s integritetspolicy. Denna policy förklarar hur vi hanterar och skyddar den information som samlas in när du besöker vår webbplats eller tar kontakt med oss via e-post och telefon. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att säkerställa att din personliga information behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Insamlad information och användning

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in viss information genom användning av cookies och liknande tekniker. Denna information inkluderar tekniska data som webbläsartyp, operativsystem, besökta sidor och tid spenderad på vår webbplats. Denna statistiska information är inte kopplad till någon enskild person och används enbart för att förbättra vår webbplats och ge en bättre användarupplevelse.

Utöver den statistiska informationen samlar vi endast in den data som du själv väljer att delge oss när du kontaktar Tusen Bitar AB via e-post eller telefon. Denna information kan inkludera namn, kontaktuppgifter och eventuella övriga detaljer som du väljer att inkludera i din kommunikation. Denna information används enbart för att svara på dina förfrågningar och ge den bästa möjliga servicen.

Dela och vidarebefordra information

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom när det krävs enligt lag eller för att upprätthålla våra rättigheter och skyldigheter. Den insamlade statistiska informationen kan delas i form av aggregerade och anonyma data för att förbättra vår webbplats och tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och att begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras. Du har även rätt att begära borttagning av dina personuppgifter om det inte längre finns något skäl för oss att behålla dem.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, ändring, förlust eller stöld.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar din personliga information, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

Tack för att du väljer Tusen Bitar AB. Vi åtar oss att skydda din integritet och att behandla din personliga information med respekt och ansvar.

Tusen Bitar AB

Östra Hamngatan 17

411 10 Göteborg

info@tusenbitar.se

+46 709-322 411